Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Změna stanov společenství vlastníků jednotek

Změny  stanov ve společenstvích vlastníků jednotek schvaluje nejvyšší orgán  společenství - shromáždění. Postup při těchto změnách může být odlišný  podle toho, kdy společenství vzniklo a jaký je obsah jeho stanov.  I s ohledem na aktuální judikaturu soudů je třeba, aby v konkrétním  případě notář posoudil, zda je třeba pro osvědčení rozhodnutí  shromáždění o změně stanov sepsat notářský zápis.

Změny stanov se schvalují na shromáždění společenství vlastníků jednotek a schvalují je přítomní vlastníci jednotek nadpoloviční většinou hlasů, nestanoví-li stanovy potřebu vyššího počtu hlasů. Notář vám poradí s formulací jednotlivých ustanovení stanov tak, aby nebyly v rozporu se zákonem.